Bine ati venit!

MOTTO:

                             

        „Școala cea mai bună este aceea în care înainte de toate înveți cum să înveți!”

                                                                                                                                                            Nicolae Iorga

 

MISIUNEA ŞCOLII

               

           Școala Gimnazială nr. 1 oferă copiilor din comuna Unțeni, o educație de calitate prin centrarea învățării pe elev, într-un mediu incluziv, sigur, favorabil învățării, în parteneriat cu comunitatea locală, pentru a deveni cetăţeni europeni cu competenţe multiple, iubitori de cinste, adevăr şi muncă, păstrători ai valorilor tradiționale și pentru promovarea unei dezvoltări durabile, într-o societate în continuă schimbare.

 

ŢINTE STRATEGICE

1. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin personalizarea procesului instructiv – educativ

2. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță în vederea dezvoltării competențelor cheie prin activități și proiecte educative diversificate

3. Creșterea calității educației prin formarea și perfecționarea continuă a pregătirii metodice și științifice a cadrelor didactice

4. Dezvoltarea institutională, îmbunătățirea infrastructurii școlare și gestionarea resurselor financiare care să susțină un învățământ modern, de calitate

5.Implementarea de proiecte educaționale și proiecte internaționale conform strategiei Europa 2020