Facilitati si resurse

Şcoala  Gimnazială nr. 1 Unţeni este şcoală coordonatoare având în subordine următoarele şcoli:

  • – Şcoala Primară nr. 2  Mînăstireni
  • – Şcoala Primară nr. 3  Burleşti

În total pe Unitate cu personalitate juridică sunt 24 cadre didactice şi 288 copii din care 54 preşcolari, 134 la învăţământul primar şi 101 la cel gimnazial.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Unţeni prezintă un cabinet de informatică dotat cu 15 calculatoare  conectate la  Internet, o sală de teatru pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare, săli de clasă cu mobilier modern, cu videproiector şi calculator, amenajate şi dotate pe discipline de studiu şi bibliotecă şcolară cu peste 13 mii de volume.

Şcoala Primară nr. 2 Mînăstireni şi Şcoala Primară nr. 3 Burleşti prezintă şi ele câte un cabinet de informatică cu 10  şi respectiv 5 calculatoare, conectate la Internet, mobilier nou, săli de clase spaţioase şi frumos amenajate pentru procesul instructiv-educativ.

Toate şcolile prezintă telefon, calculatoare, imprimante, xeroxuri, videoproiectoare, flip-chart, cameră video, aparat de fotografiat utilizate de cadrele didactice pentru activităţile desfăşurate în programul şcolar dar şi la activităţile extraşcolare şi extracurriculare.

oferta educationala a scolii