Istoric

           La 16 martie 1865 s-a înfiinţat prima şcoală din comuna Unţeni numită Şcoala comunală Mănăstireni, în satul Mănăstireni având un singur învăţător d-ul Andrei Ionescu. Din 13 martie 1876 şcoala se mută la Unţeni , numindu-se Şcoala comunală Unţeni funcţionând în case ţărăneşti. Primii învăţători ai şcolii au fost: Tigiliu Constantin, Ilincaru Petru, Baciu Dumitru, Mihalache Traian, Mihalache Alexandrina, Constantin Zuzu şi Maria Rehorciuc.

           De la 9 mai 1911 până în anul 1970, şcoala a funcţionat în localul vechi, care în prezent nu mai există, localul nou având doar parter, etajul fiind construit în anul 1976. În 1972 s-a construit clădirea atelierului şcoală pentru instruirea practică a elevilor.

     Din 1986, în clădirea şcolii funcţionează şi grupa de grădiniţă (30 preşcolari).

           Această şcoală a funcţionat sub mai multe titulaturi: Şcoala elementară, Şcoala generală de şapte clase, Şcoala generală de opt ani, Şcoala generală de zece ani, Şcoala cu clase I-X, Şcoala cu clase I-VIII Unţeni, cu personalitate juridică, şcoală coordonatoare pentru celelalte şcoli din comună: Mănăstireni 1, Mănăstireni 2, Burleşti, Burla şi Soroceni şi în prezent Şcoala Gimnazială nr. 1 Unţeni (PJ) cu şcolile arondate: Şcoala Gimnazială nr. 2 Mînăstireni şi Şcoala Primară nr. 3 Burleşti, şcolile de la Soroceni şi Burla fiind desfiinţate în anul 2012, datorită scăderii numărului de copii din aceste sate.